KULLANIM KOSULLARI VE GİZLİLİK

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politika Belgesi

Bu metin "GÖBEKLİTEPE" projesinin web sitesini kullanacak olan Kullanıcı/Kullanıcılar için bilinmesi gerekli olan kullanım koşulları ve gizlilik politikasının neler olduğunu açıklamaktadır.
Aşağıdaki tanımlar http://www.zeropointintime.com sitesinin kullanımı için önemlidir.
Buna göre;

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu,
6698 Sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
DOĞUŞ GRUBU: Sitenin sahibi olan Doğuş Holding A.Ş.’yi,
FSEK: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu,
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar: Sitede yer alan iletişim formlarını doldurarak, açık rızaları ile, kendileri hakkındaki kişisel bilgileri bizimle paylaşan ve bizimle iletişime geçen gerçek kişileri; veya kendileri hakkındaki kişisel bilgileri paylaşmaksızın sadece siteyi ziyaret eden gerçek kişileri,
Site: http://www.zeropointintime.com adresinde yer alan web sitesini,
ifade eder.

Kullanım Koşulları
Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar, işbu Site’yi ziyaret ederlerken, Site’de yer alan, ister Doğuş Grubu’na isterse üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesi veya hatalı yayınlanmasından, bu içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, Site’nin kullanım koşullarını okumamış olmaları veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmalarından dolayı uğramış oldukları maddi veya manevi, müsbet veya menfi, ve olası herhangi bir zarar veya masraftan Doğuş Grubu veya ona bağlı herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşların, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, Site’de yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin Doğuş Grubu tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar, Doğuş Grubu ve/veya Göbeklitepe Logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten Doğuş Grubu’nun veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşların, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar, Doğuş Grubu’nun, Web Sitesi Kullanım Koşullarını veya Gizlilik Politikasını tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlar üzerinde yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

Kullanıcı ve/veya Kullanıcıların, işbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasını Siteyi kullanmaya başlamadan önce okumaları esastır. Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasında belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, Site’de yer alan içeriklerin ve Doğuş Grubu’na ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının HMK madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

FSEK ve 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar, Site üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan bağlantıların bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin Doğuş Grubu ile ilgisi olmadığını ve Doğuş Grubu’nun bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin kullanımı sebebiyle doğabilecek maddi veya manevi, müspet veya menfi veya olası herhangi bir zarardan veya masraftan Doğuş Grubu’nun sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar, Site üzerinde Doğuş Grubu’na veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini; Doğuş Grubunun bu materyaller ile ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların Doğuş Grubu’nun izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, http://www.zeropointintime.com sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar; Göbeklitepe projesine katkı sağlamak için http://www.zeropointintime.com sayfasında paylaşacakları ad, soyadı, e-posta adresi gibi kişisel verileri Site ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5/f.1 ve md. 6/f.2 uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızaları ile paylaştıklarını; bu verilerin, Göbeklitepe Projesi’ne yönelik görüşlerin paylaşılması ve Site etkinlikleri ve yenilikler hakkında Kullanıcıların haberdar edilmesi amacı ile kendilerinden talep edildiğini kabul ederler. Bunun yanı sıra Site’yi ziyaret ettiğinizde, yer sağlayıcı olarak, 5651 Sayılı Kanun md. 2/f.1,j bendi uyarınca trafik bilgilerinizin işleneceğini dikkatinize sunmak isteriz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Aktarımı ve Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınızın Kullanılması

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, Doğuş Grubu nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12’nci maddesi doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Doğuş Grubu kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.

Doğuş Grubu söz konusu kişisel verileri sadece; Kullanıcıların açık rızasına istinaden, Kullanıcılara katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketleri ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir. Doğuş Grubu bünyesindeki şirketler ve iştirakleri için http://www.dogusgrubu.com.tr/tr/sektorler.aspx adresinden bilgi edinebilirsiniz.

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politika Belgesi’nde belirtilen amaçlar ve kişisel verilerinizi edinme yöntemleri uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanunun 11’nci maddesi doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için dhkisiselverilerim@dogusgrubu.com.tr adresine mail atarak, bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Bizimle paylaştığınız bilgilerin doğru ve güncel olmasının 6698 Sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanabilmeniz açısından önemli olduğunu bilmeniz bizim için önemlidir. Yanlış bilgi verilmesinde doğan sonuçlardan Doğuş Grubu sorumlu değildir. Bu sebeple, paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri dhkisiselverilerim@dogusgrubu.com.tr adresine ulaşarak yapabileceksiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İş bu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanunun 7’nci maddesinin 1’nci fıkrasına göre verilerin işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu 138’nci maddesine göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.